Projekt UE

 

BIK-PROJEKT Sp. o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralnych, oraz wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty Wnioskodawcy”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART (nr naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23).

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralnych, oraz wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu do oferty Wnioskodawcy.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wprowadzenie do oferty nowego produktu mieszanki mineralno-bionanopolimerowej, w skrócie mieszanka M-B. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego procesu technologicznego, którego realizację umożliwi zakup środków trwałych w ramach niniejszego projektu.

 

Projekt zakłada:

  • I Roboty budowlane - prace budowlane w zakresie utwardzenia w celu przygotowanie terenu inwestycyjnego do umieszczenia na nim zakupywanych środków trwałych i uruchomienia procesu produkcyjnego z ich wykorzystaniem. Planowane prace wykonane będą na terenie miejscowości Mątwica.
  • II zakup środków trwałych i oprogramowania - w projekcie zaplanowano zakup środków trwałych (zakład do produkcji kruszyw, ładowarki, pogłębiarka ssąca, młyn kulowy, linia do produkcji mieszanki i kruszyw, dron).

W efekcie nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie dzięki inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.

 

Produkt jest skierowany do wszystkich producentów wyrobów betonowych oraz mieszanek betonowych. Mieszanka mineralno-bionanopolimerowa poprawi właściwości mechaniczne betonu, co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości i trwałości wyrobów betonowych.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od marca 2024 r. do grudnia 2024 r. W tym czasie pozyskane zostaną wszystkie niezbędne pozwolenia oraz zrealizowane zostaną zakupy, a także zamontowane i uruchomione zostaną poszczególne urządzenia, tworzące ciąg technologiczny.

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 217 550,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 876 200,00 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie