BIK-PROJEKT

Strona główna » Oferta

Usługi wykonania nowych nawierzchni bitumicznych z wbudowaniem mieszanki MGA

Usługi w zakresie wykonania nowych nawierzchni z wbudowaniem mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej MGA o wysokiej zawartości granulatu asfaltowego GRA16 i wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej.
więcej

Usługi wykonania remontów nawierzchni bitumicznych z wbudowaniem mieszanki MGA

Usługi w zakresie wykonania remontów nawierzchni z wbudowaniem mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej MGA o wysokiej zawartości granulatu asfaltowego GRA16 i wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej.
więcej

« · 1 · »
Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy